Byty

Bytový dom A

6 voľných bytov

Bytový dom B

4 voľné byty

Rodinný dom C

1 voľný byt

Cenník: Bytový dom A

Cenník: Bytový dom B

Cenník: Rodinný dom C

Plán kobiek 

Parkovacie miesta - Počet parkovacích miest v cene bytu je uvedený pri každom byte, je možné dokúpiť ďalšie parkovacie miesto v cene 4900 EUR